Systematisk
uppföljning inom
missbruksområdet

Funktioner

Klientärende

east

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinje

east

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren

east

Ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

ASI

east

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

ADAD

east

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT

east

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Lokal administratör

east

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

Statistik och analys

east

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Säkerhet

east

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Nyhet: Råbe & Kobberstad är nu en del av Allevi.

Råbe & Kobberstad har den 23 mars 2022 förvärvats av Allevi. Vi på Råbe & Kobberstad ser mycket positivt på detta eftersom Allevi är en stark aktör inom området verksamhetsstöd för omsorg.

Detta ger oss möjlighet och resurser att utveckla Net-Klient till en ännu bättre produkt för våra användare. Företaget och namnet Råbe & Kobberstad kommer att bestå och fortsättningsvis att drivas av samma personer. Era avtal med oss kommer också att vara oförändrade.

Net-Klient samlar intervjuer och metoder i ett program

Vi är idag ledande i Sverige på utveckling av datastöd inriktat mot vårdområdet av missbrukare och unga med problem. Nyckeln för att lyckas är att förstå användarnas arbetssituation.

Råbe & Kobberstad står bakom datorisering av intervju­metoderna ASI (Addiction Severity Index), DOK (för kvalitets­utveckling inom missbrukar­vården), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) samt UBÅT (uppföljning av åtgärder). Vi jobbar med handläggare på myndigheter, organisationer och socialtjänst.

Vi är ett litet team av specialister med huvudkontor i Västerås. Vi har unik erfarenhet att ta fram användar­vänliga och funktionellt anpassade system för systematisk uppföljning inom vårdområdet av missbrukare och unga med problem.

UngDOK – nu tillgänglig i Net-Klient

Net-Klient har fram tills nu vänt sig mot den vuxna missbruksvården. Under våren 2024 har vi startat ett projekt där UngDOK är integrerat i Net-Klients system och kan nu erbjuda en standardiserad och validerad kartläggningsintervju riktad direkt till ungdomar, 13-25 år.

Nästa generations Net-Klient är här!

Under 2022 så kommer det nya Net-Klient. Ett gediget utvecklingsarbete har lett till en modernisering av programmet med flera tekniska stödfunktioner i syfte att underlätta klientarbetet ytterligare.