Inloggning med BankID

På begäran av flera kunder inför vi nu BankID som ett alternativ för att logga in i Net-Klient. Detta för att erbjuda identifiering enligt tillitsnivå 3 (LoA 3).

Publicerad

Detta innebär även ett säkrare och enklare inloggningsförfarande eftersom du inte längre behöver komma ihåg ett särskilt användar-id och lösenord till Net-Klient.

Vad behöver du göra?

Än så länge är det frivilligt att använda BankID och det går att fortsätta med användarnamn och lösenord som tidigare. Vi rekommenderar dock att du går över till att logga in med BankID så snart du har möjlighet. Detta gör du enkelt genom att välja BankID istället för användarnamn vid inloggning och följa instruktionerna.

Om du loggar in via ert verksamhetssystem

De användare som idag startar Net-Klient via sitt verksamhetssystem berörs inte av denna förändring. Net-Klient kommer att fungera som tidigare.

Om du vill att alla i din organisation skall använda BankID

Vi har möjlighet att kräva att alla användare i en organisation använder BankID om så önskas. Kontakta vår support på eller 08-668 50 00 så hjälper vi dig med detta.

Vad händer sen?

På sikt kommer möjligheten att logga in med användarnamn och lösenord att tas bort. Därför rekommenderar vi dig att använda BankID i stället. Vi kommer dock att varna i god tid innan detta sker.

Frågor?

Om du har frågor eller funderingar kring detta går det bra att kontakta vår support på eller 08-668 50 00.

Läs mer