Kostnadsfri universitetskurs för ASI-användare

Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete söker nu deltagare till kursen Effektiv planering av insatser (EPI).

Publicerad

EPI är en universitetsutbildning som vänder sig till dig som arbetar med utredning, bedömning och planering av insatser för personer med missbruksproblem, använder bedömningsmetoden Addiction Severity Index (ASI) och har tillgång till plattformen Netklient.

EPI-kursen

  • pågår en termin på kvartsfart och ger 7,5 universitetspoäng. Kursen är gratis, och projektet står för res-och hotellkostnader.
  • kommer att utvärderas inom ramen för det FORTE-finansierade forskningsprojektet ESTR. Genom att delta i utvärderingen ka du bidra till kursutvecklingen.
  • vill bidra till systematisk uppföljning, kontinuitet i vården och ett hållbart professionellt socialt arbete.
  • utgår ett biopsykosocialt perspektiv och innehåller både teoretiska kunskaper och praktiska övningar.

EPI-kursen fördjupar dina kunskaper om

  • missbruk och missbrukets orsaker och konsekvenser
  • evidensbaserade metoder som grund för planering av insatser

och utvecklar din kompetens i

  • systematisk och kontinuerlig uppföljning
  • professionell användning av ASI och Netklient, Uppföljning och beskrivning av åtgärder (UBÅT) och andra stödfunktioner i beslutsfattande
  • att kombinera Motiverade intervju (MI), Återfallsprevention (ÅP) med ASI.

Anmäl dig eller skicka en intresseanmälan

När du fått godkännande av din chef kan nu anmäla dig till den kommande EPI-kursen med start höstterminen 2021. Forskningsledningen ansvarar för antagningen till kursen. Vid antagningen tas hänsyn till forskningens behov.

Besked om antagningen meddelas i god tid före kursstart.

Anmälan kan göras på  www.umu.se/epi-kursen.

Frågor om kursen

Frågor om kursen ställs till Ann-Sofie Grönlund 

Frågor om forskningsprojektet

Frågor om forskningsprojektet ställs till Siv Nyström 

Läs mer