Nästa generations Net-Klient är här!

Under 2022 så kommer det nya Net-Klient. Ett gediget utvecklingsarbete har lett till en modernisering av programmet med flera tekniska stödfunktioner i syfte att underlätta klientarbetet ytterligare.

Publicerad

Tillgänglighet

Net-Klient är inte längre begränsat till enheter med Citrix, utan nås numera även via mobila enheter med webbrowser. Så utöver tjänstedatorn så går det även att arbeta i programmet med hjälp av exempelvis smartphones och läsplattor. Detta sker enkelt och säkert med hjälp av Bank-ID-inloggning.

Användarvänlighet

Den nya designen gör det enklare att navigera i både ärende och intervju, vilket i sin tur underlättar själva intervjuandet direkt i Net-Klient. För ett smidigare flyt så har även antalet automatiska kodningar utökats och vissa frågor döljs när de inte är aktuella. Systemet hjälper till att guida steg för steg genom uppföljningsförloppet och det finns numera ett separat formulär för ej ifyllda frågor.

Nya stödfunktioner

Direktinformation från ASI manualen återfinns nu även kopplat till intervjuformuläret. Delningsöversikten har gjort det överskådligt vilka ärenden som delas och med vem. Administreringen av dessa av dessa är också förenklad. Smart återkoppling underlättar intervjuarskattningen. Genom färdiga fraser direkt från din intervju så kan du snabbt fylla i ditt återkopplingsformulär innan du skattar.

IT-stöd är ett ypperligt sätt att föra samman forskning och praktik samt modernisera socialt arbete. Välkomna till Net-Klient.

Läs mer