ASI-metoden

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, verksamhetsanalyser, rapportering och forskning.

ASI (Addiction Severity Index)

ASI är en standardiserad och strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI-intervjun utvecklades i början på 1970-talet av den amerikanske missbruksforskaren Tom McLellan och hans kollegor vid universitet i Philadelphia. Råbe och Kobberstad var på besök i Philadelphia 2005 och tog del av det pågående forsknings- och utvecklingsarbetet. I dag är ASI-intervjun översatt till ett stort antal språk och används i många länder. 2017 reviderade Socialstyrelsen (IMS) den svenska versionen av ASI.

Instrumentet riktar sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- och missbruksrelaterade problem och finns i två versioner, ASI Grund och ASI Uppföljning. Det finns även en tillagd modul – ASI Spel- som utvecklats för att möta det ökande behovet av utredning och behandling av spelberoende i Sverige. ASI Spel ger en bild av de aktuella problemens omfattning och konsekvenser, samt behovet av hjälp.

Formuläret ASI Återkoppling är ett hjälpmedel till ASI-intervjun. Både ASI Spel och ASI Återkoppling finns med i datastödet Net-Klient.

Råbe och Kobberstad har tagit fram tilläggsfrågor till ASI Grund för Net-Plan i samarbete med bl.a. Socialstyrelsen, den amerikanske ASI-utbildaren Thomas H. Coyne (Ed.D., LCSW.) och användare i Sverige.

Metoden ASI förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning för utbildare.

Funktioner

Klientärende

east

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinje

east

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren

east

Ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

ASI

east

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

ADAD

east

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT

east

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Lokal administratör

east

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

Statistik och analys

east

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Säkerhet

east

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?