Åtgärdsväljaren

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

Åtgärdsväljaren

Visuellt utfall

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient. Utifrån en ASI-intervju så placeras klienten i en viss missbruksprofil. Sedan analyseras alla tidigare utförda åtgärder för klienter med just den missbruksprofilen för att se resultet av olika åtgärder. M.h.a. detta kan vi sedan visa ett förväntat utfall för olika åtgärder för en viss klient.

Åtgärdsväljaren

Hur går beräkningen till

Resultatet baserar sig på handläggares skattningar av tidigare utförda åtgärder. Se gärna filmen om åtgärdsväljaren ovan eller läs dokumentet Förtydligande Åtgärdsväljaren för mer information om hur resultatet beräknas.

Funktioner

Klientärende

east

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinje

east

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren

east

Ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

ASI

east

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

ADAD

east

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT

east

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Lokal administratör

east

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

Statistik och analys

east

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Säkerhet

east

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?