Klientärende

Klientärende

I Net-Klient finns begreppet ”Klientärende”. I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient, intervjuer, åtgärder, dokument och anteckningar under en vårdkedja. En klient kan ha flera klientärenden om man så önskar.

Dela klientärenden

I Net-Klient finns det möjlighet att dela ut ett klientärende eller enstaka händelser i ett klientärende till andra enheter eller vårdgivare som samarbetar kring en vårdinsats. Detta gör samarbetet mellan beställare och utförare mycket enkelt och säkert, det ger alla parter en aktuell och korrekt bild av klientens situation. Beställaren kan då även delegera ut arbetsuppgifter till utföraren och se status på dessa i realtid.

Funktioner i Net-Klient

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?