Klientärende

I Net-Klient finns begreppet ”Klientärende”. I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient, intervjuer, åtgärder, dokument och anteckningar under en vårdkedja. En klient kan ha flera klientärenden om man så önskar.

Dela klientärenden

I Net-Klient finns det möjlighet att dela ut ett klientärende eller enstaka händelser i ett klientärende till andra enheter eller vårdgivare som samarbetar kring en vårdinsats. Detta gör samarbetet mellan beställare och utförare mycket enkelt och säkert, det ger alla parter en aktuell och korrekt bild av klientens situation. Beställaren kan då även delegera ut arbetsuppgifter till utföraren och se status på dessa i realtid.

Funktioner

Klientärende

east

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinje

east

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren

east

Ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

ASI

east

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

ADAD

east

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT

east

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Lokal administratör

east

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

Statistik och analys

east

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Säkerhet

east

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?