Lokal administratör

Våra kunder har möjlighet att utse en användare som får utökade behörigheter för att själva administrera användare i sin egen organisation. Det innebär att enklare uppgifter som att återställa lösenord, underhåll av användare, genomföra gallring m.m. kan utföras av egen personal om så önskas. Råbe & Kobberstads support hjälper givetvis också till med detta även i framtiden.

Funktioner i Net-Klient

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?