Tidslinjen

En funktion i Net-Klient är tidslinjen. Denna ger en snabb kronologisk bild över alla händelser som har skett och som planerats att ske i ett eller flera klientärenden gällande en klient. Detta ger handläggaren möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning över vad som har gjorts och kommer att göras för en klient. Utifrån tidslinjen går det sedan att redigera befintliga händelser eller skapa nya.

Funktioner i Net-Klient

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?