Nyheter

Nästa generations Net-Klient är här!

Under 2022 så kommer det nya Net-Klient. Ett gediget utvecklingsarbete har lett till en modernisering av programmet med flera tekniska stödfunktioner i syfte att underlätta klientarbetet ytterligare.

Råbe & Kobberstad är nu en del av Allevi

Råbe & Kobberstad har den 23/3 förvärvats av Allevi. Vi på Råbe & Kobberstad ser mycket positivt på detta eftersom Allevi är en stark aktör inom området verksamhetsstöd för omsorg.

Råbe & Kobberstad deltar i forsknings­projektet ESTR

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 24 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Umeå universitet. Syftet med programmet är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med…

Inloggning med BankID

På begäran av flera kunder inför vi nu BankID som ett alternativ för att logga in i Net-Klient. Detta för att erbjuda identifiering enligt tillitsnivå 3 (LoA 3).