Råbe & Kobberstad är nu en del av Allevi

Råbe & Kobberstad har den 23/3 förvärvats av Allevi. Vi på Råbe & Kobberstad ser mycket positivt på detta eftersom Allevi är en stark aktör inom området verksamhetsstöd för omsorg.

Publicerad

Detta ger oss möjlighet och resurser att utveckla Net-Klient till en ännu bättre produkt för våra användare. Företaget och namnet Råbe & Kobberstad kommer att bestå och fortsättningsvis att drivas av samma personer. Era avtal med oss kommer också att vara oförändrade. Vår hemsida kommer dock snart att förändras för att spegla vår tillhörighet till Allevi.

Allevi tillhandahåller heltäckande verksamhetsstöd för personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ samt familjeomsorg. I Allevi-koncernen ingår sedan tidigare Journal Digital, dokumentations- och behandlingsstöd för individ- och familjeomsorgen som tillsammans med Net-klient blir en helhetslösning för kvalitetssäkring av missbruksvården.

Allevi förvärvar Råbe & Kobberstad och stärker därmed sin portfölj inom vård- och omsorgssektorn, där missbruksvården är en del under Allevis affärsområde Individ och Familj.

Råbe & Kobberstad som utvecklar mjukvara för systematisk kartläggning och uppföljning av missbruksvård för unga och vuxna har en marknadsledande position inom sitt segment. Förvärvet är ett viktigt steg för Allevis fortsatta tillväxt som helhetsleverantör av it-stöd för vård- och omsorgssektorn.

– Vi har haft en stark tillväxt de senaste åren som bland annat drivs av en tydlig förvärvsstrategi. Med Råbe & Kobberstads starka marknadsposition och kunskap breddar vi kunderbjudandet till befintliga och nya kunder samt tillhandahåller systemstöd för hela processen inom missbruksvård, från utredning till behandling, säger Christian Ljunge vd på Allevi.

Råbe & Kobberstad har unik kunskap om missbruksvården och utvecklar systemstöd för utredning och analys inom området. Bolaget står bland annat bakom digitaliseringen av intervjumetoderna ASI (Addiction Severity Index) och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Genom att bli en del i Allevi ser man goda möjligheter att förbättra missbruksvården i Sverige.

Joel Kobberstad, en av grundarna och nuvarande vd för Råbe & Kobberstad.

“Vår förhoppning är nu att vi tillsammans med Allevi kan utveckla en heltäckande och nationell platt­form som utgår från klientens behov och beprövad evidens för att säkerställa att klienter med miss­bruks­problem får rätt hjälp.”

Allevi är ett SaaS-bolag som erbjuder molnbaserade lösningar till vård- och omsorgssektorn. Bolaget har haft en stark tillväxt de senaste åren och omsätter efter förvärvet 100 MSEK och har ca 70 medarbetare. Genom affären stärker Allevi sin position ytterligare på myndighetssidan.

Affären blev klar den 23 mars 2022.

För mer information vänligen kontakta

Louise Frei, Kommunikationschef Allevi AB
+46 70-329 48 00

Christian Ljunge, VD Allevi AB
+46 707 78 79 48

Joel, Peter, Christian
Joel, Peter, Christian

Läs mer