UngDOK – nu tillgänglig i Net-Klient

Net-Klient har fram tills nu vänt sig mot den vuxna missbruksvården. Under våren 2024 har vi startat ett projekt där UngDOK är integrerat i Net-Klients system och kan nu erbjuda en standardiserad och validerad kartläggningsintervju riktad direkt till ungdomar, 13-25 år.

Publicerad

Net-Klient och UngDOK i pilotprojekt

Under våren 2024 startade ett pilotprojekt mellan Net-Klient och UngDOK som är avsett att pågå under hela 2024 och in i 2025. Syftet med projektet är att tillsammans med representanter från den myndighetsutövande socialtjänsten ta fram en version av UngDOK som är anpassad för att vara ett komplement vid utredningsarbete när det gäller ungdomar med egen problematik. Målsättningen är att ge ett strukturerat stöd för samtal med den unge under en pågående BBIC-utredning.

Vill din kommun vara med?

Vi erbjuder därför barn- och ungdomsverksamheter vid socialtjänstens myndighetsdel att utan kostnad delta i det aktuella pilotprojektet. Till hösten tar vi emot nya kommuner som vill delta i projektet.

Följande ingår:

  • Utbildning i UngDOK, samt stöd och support i integrationen
  • Användarlicens för medverkande handläggare under 6 månader
  • Datastödet görs tillgängligt genom Net-Klient

Fyll i formuläret här nedan eller kontakta någon av oss direkt för mer information.

Intervjumetoden UngDOK

UngDOK är ett standardiserat bedömningsinstrument d.v.s. en strukturerad kartläggningsintervju som är riktad direkt till ungdomar och som har utvecklats av forskare tillsammans med Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjumetoden har fått stor spridning och användning, samt är validerad. Det finns numera digitalt stöd för UngDOK i både Journal Digital och Net-Klient.

Genom UngDOK-intervjun kan den unges problem, behov och aktuella situation kartläggas på ett strukturerat sätt och underlaget kan användas för utredning, bedömning och genomförande av insats. 

Mikael Dahlberg, Tove Lundell och Mattias Borg från Journal Digital & UngDOK

Nu samlar vi flera system under samma tak

Allevi är ett IT-bolag som tillhandahåller system för ett flertal välfärdsområden t.ex. personlig assistans och äldrevård. Inom affärsområdet Individ och familj ingår sedan ett par år Råbe & Kobberstad och Journal Digital. Mer information om oss hittar du på Allevi.se

Målsättningen är att utveckla moderna och användarvänliga digitala system inom socialtjänstområdet. 

Med pilotprojektet Net-Klient och UngDOK vill vi fånga barnets röst i enlighet med barnkonventionen, och på ett systematiskt och likvärdigt sätt stötta socialsekreterare som jobbar med att utreda barns situation. 

Genom detta samarbete samlar vi flera viktiga bedömningsinstrument under samma tak, och som socialsekreterare får man en användarvänlig hjälp och stöd att kunna genomföra en självständig utredning. 

Läs mer