Kunskap, stöd och utveckling

Våra utbildningar vänder sig till både privat och offentlig verksamhet.

ADAD och Metodstöd

east

ADAD är ett instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering, Screening och kvalitetssäkring.

ASI och Metodstöd

east

Som ett komplement erbjuder vi även utbildning i ASI och metodstöd. Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er.

Webbutbildning Net-Klient

east

För att få en grundläggande kunskap inom Net-Klient.

Företagsanpassad utbildning

east

Praktisk demonstration och möjlighet till påtaglig praktisk övning.