ASI och Metodstöd

Som ett komplement erbjuder vi även utbildning i ASI och metodstöd. Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er.

Översikt

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjuteknik. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2022.

Emil Wijk hos Råbe & Kobberstad AB är certifierad utbildare med rätt att dela ut utbildningsbevis. Utbildningen sker under fyra heldagar fördelade på tre tillfällen.