Webbutbildning Lokal Admin

Utse en användare – en lokal administratör – inom den egna organisationen.

För vem?

En användare som behöver utökad behörighet att själv administrera sin egen organisation.

Kunskapsmål

Genom att se dessa filmer kommer du att få en grundläggande förståelse i hur du använder verktyget Lokal administration.

Tidsåtgång

15 minuter om du ser utbildningens alla 4 delar.

Del 1

Organisation

Förklarar hur man loggar in med rollen Lokal administratör och visar funktioner under fliken Organisation, där det bl.a. går att ange intervall och varaktighet för påminnelser om klienter som är aktuella för uppföljning på enheten.

Del 2

Användare

Här förklaras funktioner och symboler som finns under fliken Användare, där man kan se och spara aktuell behörighetslista, återställa lösenord och ange e-postadress och mobilnummer för en användare.

Del 3

Ubåtställen

Lägg till eller redigera Ubåtsställen. Ställe är den plats där en åtgärd genomförs. Dit hör namn på externa utförare (upphandlade ställen), men det kan också vara namnet på det team som genomför åtgärden t.ex. Behandlingsteamet, Mobila teamet eller ett program tex ”Första steget” eller bara IFO/Vuxenenheten. Den lokala administratören kan lägga in de Ställen som används vid enheten, samt då och då kontrollera att listan stämmer och se till att ställen inte har dubbelregistrerats. Användare inom organisationen kan sedan bara välja Ställe från en lista för varje åtgärd som ska registreras i UBÅT.

Del 4

Gallring

Gallra en eller flera klienter från Net-Klient. I denna video visar vi hur du kan gallra klienter i Net-Klient, både om de behöver gallras p.g.a. inaktivitet eller p.g.a. att klienten önskat att bli raderad/gallrad.