ADAD och Metodstöd

ADAD är ett instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering, Screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen.

Översikt

Vi samarbetar med Waitong Utbildning. Mer information finns på deras hemsida http://www.waitong.se eller genom kontakt med kursledare Niklas Waitong.