ADAD och Metodstöd

ADAD är ett instrument inom ungdomsvård för behandlingsplanering, utvärdering, Screening och kvalitetssäkring. Instrumentet rekommenderas av Socialstyrelsen.