Webbutbildning Net-Klient

För att få en grundläggande kunskap inom Net-Klient.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med missbruks- och beroendevård i kommun, landsting eller privat och som använder Net-Klient i ditt arbete.

Kunskapsmål

Genom att se dessa filmer kommer du att få en grundläggande förståelse i hur du använder Net-Klient och vilka möjligheter Net-Klient erbjuder.

Tidsåtgång

1 timme och 7 minuter om du ser utbildningens alla 13 delar.

Del 1

Inloggning

Inloggning i Net-Klient via Råbe & Kobberstads portalsida Användare som har integration med sitt verksamhetssystem loggar in via det.

Del 2

Startsidan

När du startar Net-Klient kommer du först till startsidan. I den här filmsekvensen förklaras startsidans funktioner och symboler.

Del 3

Skapa och öppna

För att skapa ett ärende och registrera intervjuer och annan information måste man först registrera en ny klient. Filmsekvensen visar hur du registrerar en ny klient och öppnar dess klientärende.

Del 4

Öppna befintligt

Filmsekvensen visar hur du öppnar ett registrerat klientärende.

Del 5

Klientärende via tidslinje

Den visuella tidslinjen ger en kronologisk bild över alla händelser som har skett och som planerats i ett klientärende. Funktionalitet är kopplat till tidslinjen vilket gör det möjligt att utföra administration och dokumentation direkt via gränssnittet. Filmsekvensen visar hur ett klientärende presenteras i tidslinjen och tidslistan.

Del 6

Tidslinje och tidslista

I denna filmsekvens visas tidslinjens och tidslistans funktionalitet. Menyer och knappar beskrivs, samt hur navigering går till.

Del 7

Hantering av dokument

Du kan lägga till anteckningar och dokument i ett klientärende. Dokument kan vara en pdf, ett Word dokument, en bild eller liknande. I Net-Klient finns möjligheten att dela information och samarbeta kring klienten och genom dokumenthanteraren kan man på ett säkert sätt dela alla typer av dokument som är relevanta för klienten.

Del 8

Registrering och inmatning

Filmsekvensen visar hur man registrerar en ASI-intervju och matar in svar, skriver kommentarer och hur man navigerar i intervjun. I sekvensen visas även hur Net-Klient kontrollerar så att inmatade data är av rätt format.

Del 9

Individuttag

Här förklaras vilka individuttag som kan göras från Net-Klient och hur man sparar dessa.

Del 10

UBÅT

Sekvensen visar hur man registrerar en åtgärd och förklarar hur man fyller i formuläret UBÅT, klientupplevelse och handläggarupplevelse.

Del 11

Översikt

I Översikt kan du söka efter intervjuer, klienter och klientärenden samt åtgärder (UBÅT) som är registrerade på din enhet, eller delade med din enhet via Net-Kom.

Del 12

Dela och samverka

I Net-Klient finns det möjlighet att dela relevant information i ett klientärende med andra professionella aktörer, som kommun, landsting och privata vårdgivare, som har uppdraget att samarbeta kring klientens planering av vård samt insatser. Verktyget Net-Kom ger alla, inklusive klienten själv, en aktuell bild i realtid. Ett naturligt sätt att dokumentera där klienten befinner sig, klienten blir delaktig och ingen information faller bort. I filmsekvensen förklaras begreppen ägare och deltagare och du får lära dig hur man delar händelser i ett klientärende.

Del 13

Hjälpsystem

I Net-Klient finns ett inbyggt hjälpsystem som du når genom att trycka på F1 när du är inloggad. I sekvensen visas helt kort hur du kommer åt hjälpen och hur man t.ex. söker efter ett specifikt område.