Net-Klient samlar intervjuer och metoder i ett program

Net-Klient har stöd för intervjumetoderna ASI, ADAD samt uppföljningsstödet UBÅT. Utöver detta finns även verktyg för statistik och analys. Hanteringen är ärendebaserad och är därför mycket flexibel. Net-Klient erbjuder även möjlighet att säkert dela ärenden med externa parter, t.ex. utförare av vård.

Funktioner i Net-Klient

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Vill du veta mer om Net-Klient?